Partiotoiminta

Partio on maailmanlaajuinen järjestö, joka järjestää aktiivisia toimintoja lapsille ja nuorille. Kunkin maan partiotoimintaa hallinnoi keskusjärjestö, Suomessa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. Kaikki keskusjärjestöt toimivat partioliikkeen perusperiaatteiden mukaisesti. Maailmanlaajuisesti partiotoimintaa valvovat Partiotyttöjen maailmanliitto, World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) ja Partioliikkeen maailmanjärjestö, World Organization of Scout Movement (WOSM).

Partiotoiminta

Miten partio toimii

Partiotoimintaan voivat osallistua kaikki 7-22 vuotiaat lapset ja nuoret, ja tätä vanhemmat voivat olla mukana ohjaavissa rooleissa. Vaikka partion perusperiaatteisiin kuuluu hyvä suhde uskontoon ja Jumalaan, peruskirjassa myös korostetaan kaikkien tasavertaisuutta uskontoon, kulttuuriin, tai sukupuoleen liittymättä. Puoluepoliittisilla asioilla ei ole partiossa myöskään tilaa. 

Partio toiminnan kulmakiviä ovat partioihanteet ja partiolupaus. Lupauksen antaminen osoittaa että partiolainen on mukana toiminnassa vapaasta tahdostaan, ja sen juuret ovat pitkällä partion historiassa. Ihanteet pyörivät toisten, ja itsensä kunnioittamisen ympärillä. Partiolainen myös suojelee luontoa, on yleisesti luotettava, ja pyrkii kehittämään itseään. Partiossa tarjottava kasvatus pyrkii lasten ja nuorten kohottamiseksi vastuullisiksi ja oma aloitteisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Terveitä elämäntapoja korostetaan, ja kaikissa partio toiminnoissa noudatetaan samoja partiomenetelmiä. Lapset ja nuoret oppivat rutiinien kautta ottamaan vastuuta niin itsestään, kuin muistakin.

Mukaan partion toimintaan

Partion keskusliiton alaisuudessa Suomessa toimii 750 eri lippukuntaa, jotka vastaavat oman alueensa partiotoiminnasta. Näitä lippukuntia tukemaan on järjestetty noin kymmenen piirijärjestöä. Eri lippukuntien toiminnassa saattaa olla suuriakin vivahteellisia eroja, usein riippuen alueen jossa ne sijaitsevat maantieteellisistä erikoisuuksista. Lippukunta saattaa esimerkiksi erikoistua erähenkisyyteen, purjehtimiseen, tai muihin luonnon helmassa tapahtuviin toimintoihin. Partioon mukaan kaipaavat jättävät jäsenhakemuksen paikalliselle lippukunnalleen. Valtakunnallisissa tapaamisissa eri lippukuntalaiset kantavat toisistaan eroavia huiveja, jokaisella kunnalla on myös oma lippunsa. Lippukunnat jakautuvat puolestaan eri ikäryhmiin, joiden toiminta on yleisen partiotoiminnan mukaista, mutta jäsentensä kehitykselle sopivaa. Suomessa nuorimmat, 7-9 vuotiaat partiolaiset, kuuluvat kuuluisiin sudenpentuihin, joiden ryhmiä kutsutaan laumoiksi. Sudenpentu laumoissa toiminta tapahtuu usein leikin varjolla, ja metsäretket ovat lyhyitä ja turvallisia. Lapset aloittavat partio uransa opetellen partion toiminnan sääntöjä, luonnon kunnioittamista, ja oppivat toimimaan ryhmän jäsenenä. Sudenpentu vaiheen jälkeen partiolaiset etenevät parin vuoden välein seikkailijoiksi, tarpojiksi, samoajiksi, ja 18 vuotta täytettyään vaeltajiksi. Jokaisessa vaiheessa aktiviteettien vaatimukset alkavat nousta, ja retkien sekä leirien pituudet kohota. Jokainen ikävaihe pitää sisällään sekä pakollisia että vapaaehtoisia aktiviteetteja. Partiolaiset alkavat opetella johtajuutta päästessään 15 vuotiaina samoajien ikäryhmään. Nuoren partion uran viimeinen vaihe, eli vaeltajat, ottaa suurelta osin huomioon nuorten muuttuvan elämän tyylin, opiskelut, ensimmäiset työt, ja orastavan aikuisuuden. Kaikille vaeltajille pakollista on partionjohtajan peruskurssin suorittaminen, sekä jonkin näköinen ulkomaan projekti. Vaeltajia rohkaistaan jatkamaan partio uraansa aikuisina, ja miettimään millä tapaa tämän voisi toteuttaa oman ajan puitteissa. Partiotoiminta tapahtuu lippukunnan järjestämien säännöllisten aktiviteettien muodossa. Näiden aktiviteettien aikana eri ikäluokat voivat ansaita pakollisia ja vapaaehtoisia merkkejä, ja oppia uusia partiotaitoja. Viikoittaisten tapaamisten lisäksi partiolaiset osallistuvat eri pituisiin retkiin ja leireille, joita voidaan tehdä oman lippukunnan keskuudessa tai muiden lippukuntien kanssa yhteistyössä.Toimintaan kuuluvat myös lippukuntien, ja kansainvälisten partio liittojen välillä järjestettävät partiotaitokisat.

Mukaan partion toimintaan

Vanhempien partiolaisten keskuudessa korostetaan paljon kansainvälistä toimintaa, ja usean nuoren partio uran kohokohta on neljän vuoden välein järjestettävälle kansainväliselle jamboree leirille osallistuminen. Näille leireille valitaan joukkue jokaisen maan partiolaisten keskuudesta, ja leirin aikana osanottajat voivat oppia uusia taitoja useissa toimipisteissä, jotka vaihtelevat huimapäisistä ziplineistä kulttuurillisiin keskusteluihin. Pääosassa on kuitenkin muiden partiolaisten tapaaminen, ja leireille saattaa osallistua jopa 45 000 nuorta.

helsinginsiniset - 2021