Partioliike

Partio on maailman suurin lasten ja nuorten harrastusjärjestö. Liikkeen perimmäisenä tarkoituksena on vastuuntuntoisten kansalaisten tuottaminen, ja paikalliset järjestöt toimivat maailmanjärjestöjen alaisuudessa. Maailmanjärjestö jakautuu poikien ja tyttöjen järjestöihin, kun taas Suomessa toimii yksi yhdistynyt organisaatio.

Partioliike

Partio toimii yhdistyneiden sääntöjen alaisuudessa, ja se on kaikille avointa näinä päivinä, sukupuolesta, poliittisista näkemyksistä, tai uskonnosta riippumatta. Tunnetuin partiolaisten lausahdus on “Ole valmis!” ja toimintaan osallistuvien odotetaan noudattavan tiettyjä partioihanteita. Näihin kuuluvat muun muassa kansainvälisyys, toisten ihmisten kunnioittaminen, itsekehitys, ja luonnonsuojelu.

Partioliikkeen historia

Partioliike sai alkunsa 1907 poikien partiona Englannissa. Tarkoituksena oli partiolaisten fyysisten, henkisten, ja älyllisten taitojen nostaminen, ja suuri painopiste oli selviytymistaitojen opiskelulla, ja ulkoilma elämällä. Partiotoiminnan isä on brittiläinen armeija mies Robert Baden-Powell, joka julkaisi Scouting for Boys kirjan 1908. Ennen kirjan julkaisemista Baden-Powell järjesti kesäleirin nuorukaisille testatakseen kirjansa ideoita käytännön tasolla. Baden-Powell sai ajatuksen partio tyyppisestä nuorison koulutusohjelmasta ollessaan armeijan leivissä Afrikassa. Monet liikkeen peruspilareista viittaavat sen sotilaallisiin lähtökohtiin, selviytymis taidoista, ulkoilma elämään, ja jäsenten ansaitsemiin kunniamerkkeihin. Alun perin Scouting for Boys kirjan tarkoitus oli toimia oppikirjana jo olemassa oleville nuorisojärjestöille, ja Baden-Powell ei niinkään suunnitellut oman järjestön aloittamista. Baden-Powell oli kuitenkin henkilönä hyvin suosittu nuorten keskuudessa, ja he aloittivat omia spontaaneja partio ryhmiään, joiden pyörittämiseen he anoivat apua Baden-Powelillta.Liike otti kuitenkin tuulta alleen, ja vuonna 1909 ensimmäinen partiolaisten tapaaminen Lontoon Crystal Palace -rakennuksessa, jonne saapui 11 000 partiolaista. Vuoteen 1910 mennessä rekisteröityneitä partiolaisia oli Englannissa yli 100 000, ja Robert Baden-Powell oli virallisesti perustanut Partio yhdistyksen. Partioliike levisi pian maailmanlaajuisesti britti imperiumin laidasta laitaan, ja ensimmäinen tämän ulkopuolinen maa johon perustettiin partio porukka oli Chile. Alunperin ohjelma suunnattiin 11 – 18 vuotiaille pojille, mutta ohjelma avattiin pian sekä nuoremmille, että vanhemmille pojille. Tytöille perustettiin tyttöpartio Robertin siskon Agnes Baden-Powellin johdolla. Robertin vaimo Olave Baden-Powell otti tyttöjen järjestön ohjat käsiinsä 1920.

Partioliike Suomessa

Suomeen partio saapui ennen maan itsenäisyyttä läntisen naapurimaan, Ruotsin, kautta. Kauan toimintaa ei kuitenkaan voitu jatkaa, sillä maatamme hallinnut Venäjä katsoi toiminnan puoli sotilaalliseksi, ja kielsi sen itselleen vaarallisena. Itsenäisyyden jälkeen partiotoiminta käynnistyi uudella innolla, ja Suomen Partioliitto perustettiin vuonna 1917. Tämä yhtenäinen liitto hajosi kahdeksaksi itsenäiseksi kuitenkin jo vuonna 1919. Uusi keskusjärjestö partiolaisille saatiin Suomeen 1972, jolloin päivänvalon näki Suomen Partiolaiset. Tämän myötä Suomessa otettiin käytäntöön myös poikien ja tyttöjen yhteislippukuntien perustaminen. Vaikka partiotoiminnassa on paljon positiivisia asioita, sitä on kritisoitu myös eri vinkkeleistä. Yksi partiolaisuuden periaatteista on hengellisyyden kunnioittaminen. Vaikka tällä ei perustajan Robert Baden-Powellin mukaan välttämättä tarkoitettu välttämättä pelkästään kristinuskon kunnioittamista, se on aiheuttanut konflikteja partion ja ateistien välillä. Esimerkiksi Partiolaisen lupaus sisältää sanat “Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani”, ja vaikka toimintaan osaa ottavat lapset ja nuoret eivät tästä paljoa välittäisikään, se kuuluu usean partiota harrastamattoman vanhemman korvaan vieraana. Vaikka partiotoiminnassa on paljon positiivisia asioita, sitä on kritisoitu myös eri vinkkeleistä. Yksi partiolaisuuden periaatteista on hengellisyyden kunnioittaminen. Vaikka tällä ei perustajan Robert Baden-Powellin mukaan välttämättä tarkoitettu välttämättä pelkästään kristinuskon kunnioittamista, se on aiheuttanut konflikteja partion ja ateistien välillä. Esimerkiksi Partiolaisen lupaus sisältää sanat “Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani”, ja vaikka toimintaan osaa ottavat lapset ja nuoret eivät tästä paljoa välittäisikään, se kuuluu usean partiota harrastamattoman vanhemman korvaan vieraana. Partio järjestöjä on myös kritisoitu sotilaallisten ihanteiden toistosta, tosin näinä päivinä aatteen armeija historia näkyy lähinnä partiolaisten uniformuissa. Useissa kommunistissa, ja armeijan hallitsemissa maissa partiotoiminta on hallituksen aloitteesta kiellettyä. Baden-Powellin alkuperäiset tarkoitukset eivät kuitenkaan olleet kouluttaa partiolaisista pikku sotilaita, ja hän rohkaisi eri persoonallisuuksien esille tuontia, omien päätösten tekemistä, ja itse oppimista. Hän halusi toiminnan olevan nuorille mielenkiintoista ja hauskaa, eikä uskonut että armeijamainen olisi tällaista.

Partioliike Suomessa

helsinginsiniset - 2021