Nuorten kansainvälinen toiminta

Moni teini-ikäinen alkaa jossain vaiheessa haaveilla maailmalle lähdöstä, ja kansainvälisyys kannattaakin kovasti pitkällä tähtäimelle. Ulkomailla voi hakea kokemuksia normaalien lomamatkojen lisäksi useassa muodossa. Lyhyenä vaihtoehtona ovat eri nuorisojärjestöjen kansainvälinen toiminta, jonka mukana voi lähteä reissuun saman ikäisessä porukassa viikoksi tai pariksi, joko puhtaasti kansainvälisen toiminnan merkeissä, tai tietyn harrastuksen parissa.

Nuorten kansainvälinen toiminta

Pidemmästä reissusta haaveilevat voivat suunnata eri järjestöjen kautta joko opiskelijavaihtoon, tai vapaaehtoistyötä tekemään kohdemaassa. Lukion jälkeen vaihtoehdoksi aukeavat myös varsinaiset opiskelupaikat ulkomaisissa oppilaitoksissa, sekä oman alan työharjoittelu.

Lyhyet reissut

Lyhyempiä reissuja voi lähteä selvittämään joko omista harrastus piireistä, tai oman kunnan nuorisotoimesta. Esimerkiksi partio järjestää harrastajilleen useita kansainvälistymisen mahdollisuuksia leirien ja reissujen muodossa. Näiden aikana osallistujat sekä kasvattavat partiotaitojaan, että tapaavat muita samanmielisiä nuoria ympäri maailman. Nuorisovaihtoja voi lähteä myös suunnittelemaan mikä tahansa ryhmä, ja opetushallituksen kansainvälistymispalveluista voi hakea neuvoa tämän tyyppiselle toiminnalle. Lasten ja nuorten kansainväliseen toimintaan erikoistuu myös CISV järjestö, jonka ydin lankana on lasten kasvattaminen maailman kansalaisiksi. Järjestö perustuu vapaaehtoistoimintaa, ja se järjestää vuosittain useita eripituisia kansainväliseen toimintaan rohkaisevia ratkaisuja. CISV perustuu vapaaehtoistoimintaan, ja lasten matkojen kustannukset yritetään pitää mahdollisimman alhaisina, jotta useammalla olisi mahdollisuus osallistua. Matkat vaihtelevat kansainvälisten leirien, ja perhe vaihtojen välillä. Lapset ja nuoret voivat myös hakeutua ulkomaille opiskelemaan tiettyä kieltä, ja useat palveluntarjoajat järjestävät luotettavia kielikursseja ympäri maailman. Nämä kurssit ovat yleensä hieman kalliimpia kuin kansainväliset leirit, mutta niiden rakenteeseen sisältyy tarkoituksenmukainen kielen opiskelu, ja muita ohjelmanumeroita. Kielikursseja järjestetään ikäryhmittäin 14-vuotiaista ylöspäin, ja myös aikuiset voivat hakeutua opettelemaan kieltä immersiivinen kurssin muodossa.

Ulkomaille pidemmäksi aikaa

Usea kansainvälisillä leireille ja kielikursseilla käynyt nuori saa ulkomaanmatkailun pureman, ja hakeutuu reissuun pidemmäksi aikaa. Yksi vaihtoehto reissaamiselle on opiskelija vaihto, jonka aikana vaihto-oppilas asuu paikallisessa isäntäperheessä, ja jatkaa opintojaan paikallisessa oppilaitoksessa. Lukioaikana vaihdot voivat olla muutaman viikon vierailuja, jotka on järjestetty oman lukion kautta ystävyyskoulun kanssa. Tämäntyyppiset vierailut tapahtuvat yleensä koko luokan voimin. Vaihto-oppilasvuodet järjestyvät yleensä kaupallisten yritysten kautta. Näistä kannattaa tehdä tutkimusta hieman ennen vaihdon vahvistamista, sillä isäntäperheiden ja opintopaikkojen taso saattaa vaihdella toisistaan paljonkin. Ammatillista tutkintoa suorittavat nuoret voivat myös suunnitella ulkomailla opiskelua, mutta usein heidän vaihtonsa suuntautuvat oman alan työpaikoille, joissa he suorittavat osan vaaditusta työssäoppimisestaan. Kouluilla on usein suhteita ulkomaisiin oppilaitoksiin, ja työpaikkoihin, joten oma oppilaitos on paras aloituspaikka. Allianssi järjestön kautta useiden alojen vastavalmistuneet voivat myös hakeutua Ready for life työharjoitteluun.Korkeakoulutasolla opiskelevia rohkaistaan usein opinto alasta riippuen suorittamaan osaa tutkinnosta ulkomaisissa laitoksissa. Kansainväliset kokemukset näyttävät hyvältä ansioluettelossa, ja antavat usein kokijalleen myös uusia käytännöllisiä taitoja. VAihdot tapahtuvat oman oppilaitoksen kautta, ja reissun lähetään lukukaudeksi tai koko vuodeksi. Ennen tämän tyyppiseen vaihtoon lähtemistä kannattaa olla rehellinen oman kielitaitonsa kanssa, sillä paikallisen yliopiston luennot hoituvat usein kohdemaan kielellä. Opintojen ulkopuolella nuoret voivat hakeutua myös itseään kiinnostaviin vapaaehtoistyöhön Eurooppaan ja kauemmaksi. Vapaaehtoistoimintaa järjestävät esimerkiksi Maailmanvaihto, Allianssin nuorisovaihto, ja KVT. Kannattaa katsoa että järjestö on akkreditoitu Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun, EVS:n puolesta. Vapaaehtoistyöhön voi hakeutua myös maksullisille työleireille, tai yksityisiin firmoihin jotka tarvitsevat riveihinsä erikoistaitoja omaavia henkilöitä. Nämä ohjelmat vaihtelevat pituudeltaan muutamasta viikosta useampaan kuukauteen. Töitä voi tehdä esimerkiksi ratsastajana Etelä Afrikassa, tai puuseppänä Etelä Amerikan kouluja kunnostaessa. Pieni muotoinen internet tutkimus ennen reissuun lähtöä kannattaa, ja parhaiten reissusta saa kaiken irti, jos omat odotukset kohtaavat paikan tarjonnan.

Ulkomaille pidemmäksi aikaa


helsinginsiniset - 2021