Mukaan vapaaehtoiseen nuorisotyöhön

Moni nykypäivän aikuinen muistaa nuoruusvuosiltaan hymyillen aunakin yhden perheen ulkopuolisen aikuisen, jonka tuki auttoi heitä etenemään elämässään. Näitä aikuisia tavattiin monesti nuorisotyön piirissä, tai muissa harrastuksissa, kuten partio. Aikuiset olivat usein mukana toiminnassa vapaaehtoisina, ja heidän tukensa toiminnassa oli täysin korvaamatonta. Miten tällaiseksi vapaaehtoiseksi voi sitten hakea, ja minkälaiset tahot ottavat käytännön apua vastaan?

Mukaan vapaaehtoiseen nuorisotyöhön

Aikuisena partioon

Moni varmasti ajattelee että jos et käynyt lapsena ja nuorena partiossa, ei tällaiseen toimintaan ole aikuisena enään mahdollisuuksia. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä lippukunnat ottavat oikein mielellään kirjoilleen aikuisia partiotoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Partiotoiminnan kautta aikuinen pääsee paitsi tukemaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa, myös kokemaan itse uusia aktiviteettejä, ja kouluttautumaan partion kattamissa asioissa. Partiossa toimivat aikuiset voivat itse päättää kuinka paljon aikaa he voivat siihen käyttää, ja he pystyvät myös hyvin pitkälle vaikuttamaan mitä he siellä tekevät. Työnkuvaukset vaihtelevat ryhmän vetäjistä retkijärjestelijlöiksi, ja remonttireiskoiksi. Omia erikois taitojaan esimerkiksi tietotekniikan, tai viestinnän alalla voi myös tuoda esille. Ketään ei pakoteta korjaamaan laavuja, jos tällainen homma ei kiinnosta. Aikuisille tarjotaan laaja määrä koulutusta kaikista toiminnan osa-alueista, joten ilman tukea ei kenenkään tarvitse olla hommassa mukana. Partiotoimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä paikalliseen lippukuntaan, ja maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun, jolla tuetaan yleistä partiotoimintaa. Kannattaa siis rohkeasti ottaa yhteyttä partioon jos erä retkeily ja muu luonnossa toiminta kiinnostaa.

Vapaaehtoinen nuorisotyö

Nuorisotyöhön vapaaehtoisiksi voivat hakeutua kaikki täysi-ikäiset aikuiset, ja heiltä ei välttämättä odoteta sen suurempia erikoistaitoja. Tärkeintä on käyttäytyä nuorille aikuisena esimerkkinä, joka on läsnä, ja kuuntelee tarvittaessa. Vapaaehtoiset työskentelevät usein kuntien nuorisotaloilla, mutta saattavat lähteä mukaan myös esimerkiksi katupartioille viikonloppuisin. Useissa kunnissa vapaaehtoista nuorisotyötä voi harjoittaa myös omaan alaan erikoistuneissa hommissa. Esimerkiksi moni kunta kaipaa joukkoonsa eri kulttuurin osa-alueilla pärjääviä henkilöitä, jotka voivat auttaa nuorison toiminnassa eri tyyppisten toimintojen muodossa. Kulttuurisen nuorisotyön piiriin kuuluu erilaisia nuorisotapahtumia, koulutuksia ja kursseja media osaamisessa, ja taiteen eri osa-alueissa, harrastustoimintaa ja nuorison vapaamuotoisia toimintaryhmiä. Jos kulttuuri ei välttämättä ole se oma juttu, kunnat saattavat myös kaivata kokkaus apua leiritoiminnassa ja tapahtumien aikana.

Harrastustoiminnan vapaaehtoiset

Vapaaehtoistoimintaan voi hakeutua mukaan myös erikoistuneisiin harrastus porukoihin. Useiden kuntien alueilla toimivat kotieläinpihat, joissa lapsille ja nuorille opetetaan tärkeitä asioita maatilojen toiminnasta kaipaavat joukkoihin varttuneita henkilöitä eläimien huolehtimisessa auttamaan.  Perinteisesti maaseutuun liitetty 4H järjestö on laajentanut viime vuosina toimintaansa nuorten yrittäjä kasvatukseen, ja liiton kerhojen toiminta on monipuolista. 4H rohkaisee vanhempia liittolaisia toimimaan kerhojen ohjaajina, mutta näitä opastamaan ja valvomaan tarvitaan aikuisia vapaaehtoisia. Tärkeät tehtävät 4H kerhossa on myös yrittäjyys- ja työelämän kurssien vetäjillä, näillä kursseilla vapaaehtoisten tulee olla aikuisia joilla on kokemusta tietyiltä aloilta. Moni ei tiedä että myös Suomen palokunnissa tehdään vapaaehtoista nuorisotyötä, jonka aikana 7-17 vuotiaat pääsevät opettelemaan palomies taitoja, ensiapua, ja muita hyödyllisiä elämäntaitoja. Näiden nuoriso osastojen ylläpitämiseen kaivataan aina myös aikuisia vapaaehtoisia. Hevosista kiinnostuneet aikuiset voivat ottaa yhteyttä myös paikallisiin ratsastus seuroihin, tai ratsastuskouluihin. Näihin kaivataan usein auttajia aloittelijoiden ratsastustunneille hevosia taluttamaan, ja kilpailuihin yleisen toiminnan tueksi. Muissakin urheiluharrastuksissa, kuten jääkiekossa ja jalkapallossa ryhmän huoltajat toimivat usein vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoiset aikuiset toimivat tärkein tukihenkilöinä lapsille ja nuorille, mahdollistavat seurojen toiminnan suhteellisen alhaisilla kausimaksuilla. Aikuiselle toiminta tuo mielekästä tekemistä, onnistumisen iloa, ja usein uuden kaveriporukan muista vapaaehtoisena toimivista aikuisista. Ei ole myöskään kovinkaan kaukaa haettua että vapaaehtoistoiminta voi joissain tapauksissa johtaa uuteen uraan.

Harrastustoiminnan vapaaehtoiset

helsinginsiniset - 2021