4H yhdistys

4H yhdistys on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tarkoituksena on auttaa sen toimintaan osallistuvaa nuorisoa oman potentiaalinsa löytämisessä. Yhdistyksen nimi perustuu sen alkuperäisen englanninkielisen moton alkukirjaimiin; Head (pää), Heart (sydän), Hands (kädet), ja Health (terveys).

4H yhdistys

Järjestö toimii itsenäisesti useissa maissa, mutta esimerkiksi Amerikassa se toimii maatalousministeriön alaisuudessa. 4H järjestöjä löytyy maailmanlaajuisesti, ja vaikka eri maiden järjestöt harjoittavat yhteistyötä, ne toimivat toisistaan itsenäisesti. Perinteisesti 4H kerhon ajatellaan keskittyvän maatalouteen liittyviin toimintoihin, mutta sen toimintaperiaate on nykypäivänä huomattavasti laajempi. 4H kerho pyrkii antamaan lapsille ja nuorille käytännön kokemuksia, jotka rohkaisevat heitä menestymään useilla elämän urilla.

4H järjestön historia

4H sai alkunsa 1900-luvulla Yhdysvalloissa. Maaseudun yhteisöihin kohosi useita nuorisojärjestöjä, joiden perusajatuksena oli tehdä koulutyöstä käytännöllisempää, ja tuoda se lähemmäksi maaseudun nuorten elämää. Nämä erilliset järjestöt koottiin 4H nimikkeen alle 1924, ja järjestö laajensi toimintaansa 70-luvulla kattamaan maaseudun ulkopuolisia kokemuksia, ja jäsen määrät kääntyivät pikaiseen nousuun. 4H järjestö levisi ympäri maailmaa 1920-luvun kieppeillä, usein maiden edustajien vieraillessa Amerikkalaisissa järjestöissä. Suomen 4H järjestön asiaa ajoi useita tahoja, mukaan lukien Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, ja erinäiset maataloudelliset järjestöt. Toiminta pysyi Suomessa itsenäisenä, ilman uskonnollista tai poliittista sitoutumista. Suomessa toiminta oli aluksi hyvin maaseutu painotteista, mutta se on laajentunut vuosien myötä kattamaan eri yrittäjyyden muotoja, ja työelämän taitoja.

4H toiminta

Lapset voivat liittyä 4H toimintaan kerhojen kautta jo kuusi vuotiaina, ja jäsenet saavat pysyä toiminnassa mukana 28-vuotiaiksi saakka. Kerhoja löytyy ympäri maata, ja niiden toiminnasta vastaavat paikalliset 4H yhdistykset. Lapset pääsevät oppimaan 4H kerhoissa erilaisia käytännön taitoja, toiminnot vaihtelevat kokkaamisesta leikkimiseen, ja retkeilystä kädentaitoihin. Kerhot voivat olla yleisiä, tai toimia yhteen teemaan, kuten lemmikkieläimiin tai mediaan, erikoistuen. Vanhempia nuoria rohkaistaan aloittamaan kerhoja oman ikäisille kavereille, tai toimimaan nuorempien lasten kerhoissa ohjaajina. Yli 12-vuotiaille nuorille suunnattu 4H toiminta painottaa paljon nuorten itsenäistymiseen, ja työelämän taitojen opetteluun. Yhdistys järjestää 4H akatemian kautta 4H-yrityskursseja, joilla nuoret oppivat yrityselämään liittyvistä kiemuroista, ja ideoivat mahdollisuuksia ansaita omaa rahaa yritystoiminnan kautta. Kurssin käytyään nuoret voivat aloittaa omia pienyrityksiään 4H järjestön tukemana, ja ansaita näillä sekä rahaa että opintopisteitä. Yrittäjyyden lisäksi 4H yhdistyksessä voi osallistua kursseille jotka opettavat muita käytännön taitoja, joilla nuoret voivat helpottaa kesätöiden hankintaa. Kursseilla voi opiskella kotitöitä, pihatöitä, koiranhoitoa, lastenhoitoa, tai metsätöiden perusteita. Näiden lisäksi yhdistys järjestää työelämän ajokortti kursseja, joiden aikana osaanottajat pääsevät ohjatun toiminnan kautta harjoittelemaan esimerkiksi ansioluettelon kirjoittamista, työhaastatteluun osallistumista, sekä hyvän asiakaspalvelun perusteita. 4H yhdistys auttaa kurssien jälkeen nuoria työllistymään, yhdistys hankkii itselleen esimerkiksi koiranulkoilutus asiakkaita, ja palkkaa toiminnassaan mukana olevia nuoria hoitamaan käytännön hommat. Tällä tavalla palkattuna Suomessa toimii vuosittain yli 8000 nuorta, ja koska 4H järjestö toimii palkanmaksajana, on vähemmän riskiä että nuoret päätyvät tekemään työtä palkattomana. Paitsi paikallisella tasolla, yhdistys toimii myös muiden maiden jäsenjärjestöjen kanssa kansainvälisessä mittakaavassa. 4H yhdistys järjestää eripituisia kansainvälisiä vaihtoja jäsenilleen, maailmalle voi lähteä viettämään aikaa kolmesta viikosta kuuteen kuukauteen. Asuminen tapahtuu paikallisissa isäntäperheissä, ja vaihtomaa kohteet vaihtelevat Sveitsistä Taiwaaseen, ja Pohjois-Irlannista Uuteenseelantiin. 4H yhdistys järjestää myös kansainvälisiä tapahtumia yhteistyössä Rural Youth Europe -järjestön kanssa. Vuoden 2018 seminaari järjestettiin Inarissa, ja kahden viikon tapahtumaan paikalle saapui noin 50 nuorta Euroopan eri puolilta. Kansainvälisyydestä 4H yhdistyksen jäsenet pääsevät keskustelemaan vuosittain Kansainvälisen viikonlopun aikana.

4H toiminta

helsinginsiniset - 2021